Derfor er syntetisk olje best

Helsyntiske smøreoljer blir fremstilt ved kontrollerte kjemiske reaksjoner som gir molekyler som er av samme størrelse og som tåler høy oksidasjon, lave og høye temperaturer, samt gir en stabil smørefilm.

Råoljen som smøreoljen blir laget av, blir pumpet opp fra oljebrønner, og inneholder molekyler av forskjellige størrelser og format, noen av disse er uønsket i en motorolje. Råoljen inneholder også uønskede stoffer som svovel, svovelforbindelser, reaktive hydrokarboner og andre stoffer som ikke kan fjernes fullstendig ved hjelp av raffinering, og som derfor blir igjen i sluttproduktet av mineralsk smøreolje. Etter en stund vil viskositeten forandre seg, etter hvert som de mindre molekylene fordamper. Denne forandringen vil også medføre at det dannes syre og utfellinger i den mineralske smøreoljen.

I syntetiske smøreoljer består den syntetisk baseoljen av en syntetisk ester, polyglykoler eller alpha olifins og er ca. 70-75% av totalen. Det blir brukt et petroleumsbasert dispergeringsmiddel for å blande inn hjelpestoffene siden de er lite oppløselige i helsyntetisk baseloje. Halvsyntetiske smøreoljer har til sammenligning bare 10-15% syntetisk ester, polyglykoler eller alpha olifins baseoljekonsentrat, mot 70-75% i den helsyntetiske smøreoljen. Den viktigste delen av oljen er i tillegg til baseolje, er hvilke tilsetninger som blir brukt. Det er tilsetningene som skiller Royal Purple oljen ut fra alle andre oljer.

Nei, det er ikke riktig. Tenk deg om et øyeblikk, det ville vel ikke være logisk av en motoroljefabrikant å lage en olje som får pakningene til å lekke, ville det? Det er tilsetningene i oljen som påvirker pakningene og det er blandingen av tilsetninger som forårsaker om en pakning eser, krymper eller blir hard. Dette gjelder enten baseoljen er syntetisk eller mineralsk.

Nei, det er ikke riktig. For å kunne klassifisere en olje som SAE godkjent som for eksempel 5W30, 1OW30, 10W40, etc., enten det er en mineralolje eller helsyntetisk olje, så må oljen holde den tykkelsen som er angitt ved +40°C og +100°C. Ellers så vil den ikke få SAE godkjennelse.

Nei, det er ikke riktig. Syntetiske oljer er beregnet på motorer som er i god mekanisk tilstand uten ødelagte pakninger eller andre unormale lekkasjer. I slike motorer vil oljeforbruket gå ned, i stedet for opp av 3 viktige grunner:
1. Fordi syntetisk olje har høyere kokepunkt enn mineralolje, vil det bli mindre tap fra fordamping.
2. Da syntetiske oljer danner en bedre forsegling mellom stempelring og sylindervegg, så blir mindre smøreolje borte i forbrenningen.
3. Da syntetisk olje er mye mer stabil mot oksidasjon ved høy temperatur enn mineralolje, så vil mineralsk olje brytes hurtigere ned enn helsyntetisk olje, og lage avleiringer i oljekanaler og hydrauliske ventilløftere.

Nei, det er ikke riktig. I betraktning av det ovenstående, forstår en at den beste motorolje, ikke kan være skadelig for en gammel motor.

Hovedfordelen til helsyntetiske baseoljer i forhold til mineralske baseoljer er følgende: Helsyntetiske oljer gir mindre motstand i kaldt vær enn det mineralske oljer gjør. Da den meste slitasje oppstår ved start av kald motor vil den gi bedre og hurtigere beskyttelse. Den gir overlegent beskyttelse når det blir høy temperatur og høy belastning på motoren. Mineralolje etterlater også mere avleiringer i motoren.