Artikler

Analyser viser

Tilbakemeldinger viser store besparelser, når det byttes til Royal Purple's smøremidler.

Analyse av besparelsene

 • Total besparelse - N.KR. 7.560.000

  (inntjening=kostnaden av smøremiddelet)

  • årlig avkastning på investeringer i RP smøremidler er 1400%

  • 90 dagers inntjening basert på energisparing

  • 37 dagers inntjening basert på vedlikeholdsparing

  • 26 dagers inntjening basert på kombinert sparing i energi og vedlikehold 

  • årlig energibesparelse er N.KR. 60,00 per Hk

  • årlig vedlikeholdsbesparelser er N.KR. 150,00 per Hk

 • selv en total eliminering av alle dagens smørekostnader vil gi ubetydelige besparelser i forhold til hva du kan spare ved en oppgradering til Royal Purple smøremidler

 • Rohm & Haas Operational Excellence modellen anslår at for hver krone som er spart i vedlikehold, vil kr. 3.00 til kr. 7.00 tilflyte andre områder med økonomiske fordeler, som bedre produktkvalitet, inventarreduksjon, energisparing, sikkerhet og økt levetid av utstyr (kr. 16,2 til kr. 37,8 millioner som for dette eksemplet)

Gjør fornuftige innkjøp på din vei til bedre lønnsomhet

Det er kostnadskrevende å lage omfattende analyser og planlegge hvordan en kan gjøre innsparinger i driften. Men med en utskifting til Royal Purple, gis det betydelige forbedringer og kostnadsbesparelser umiddelbart, bare ved å erstatte ett produkt du allerede nå kjøper og bruker. Du får kan ikke få det enklere enn det...

Myten...

Din nåværende smøreoljeleverandør sier det du ønsker å høre ... (slik at du slipper å ta en avgjørelse, siden det er det enkleste) at det beste du kan gjøre er å holde deg til tradisjonelle gode gamle kvalitetsmerker, til konkurransedyktige priser, ofte med muligheten til å få ytterligere reduksjon i innkjøpkostnadene,når du samler alle dine innkjøp hos samme leverandør. Royal Purple sier at de kan dokumentere at deres smøremidler vil gi deg store besparelser,  som vil gjøre summene av det du nå betaler i smøreutgifter, mikroskopiske, i forhold til hva du totalt vil spare, hvis du bare gikk over til Royal Purple! Begge av oss kan jo ikke ha rett. Selv om du kanskje skulle håpe at disse besparelsene ville være mulig, så vil det bare bli en virkelighet hvis du byttet til Royal Purple.

Dette er viktig!

Den primære oppgaven til et glidemiddel er å redusere friksjonen og beskytte smurte komponenter (energi og slitasje). De fleste roterende utstyr trenger reparasjoner, på grunn av svikt i de smurte komponentene, hovedsakelig kulelager. Derfor er det logisk at den aller beste smøring, vil spare deg energi og også gi store besparelser i vedlikeholdsutgifter.

Vær forberedt

Når din nåværende leverandør hører at du kanskje vurderer bruken av Royal Purple smøremidler, så bli ikke overrasket at de vil prøve å forsterke din tvil. Du vil muligens få høre om hvor stor deres forskningsavdeling er, og at mindre selskaper som Royal Purple ikke har råd til slike forskningslaboratorier, og derfor ikke kan tilby deg bedre produkter. Du vil kanskje få se nøye utvalgte laboratorie tester, som tydelig viser at deres produkter er teknologisk overlegene. De vil bruke alle midler som de har til rådighet, for å unngå at det blir en sammenligning med Royal Purple og deres produkt, på utstyrets nivå, for der, ja der, er utfallet allerede godt kjent for dem! Hva vill du fortsette å gjøre, uten at alle fakta er på bordet? Vil du kun ta en passiv beslutning, fordi du ikke tørr å prøve noe nytt?  Vi vil nå vise til tilbakemeldinger og data fra brukere av Royal Purple, som tydelig illustrerer hvorfor dette ikke er i din beste interesse.

Eksempel på resultatorienterte avgjørelser

Royal Purple oppfordrer deg til å ta din avgjørelse basert på faktiske resultater fra eget utstyr. Be vedlikeholds og drifts avdelingen å velge et prosjekt (utstyr) for deres egen vurdering, slik at dere selv ser hva Royal Purple smøremidler kan gjøre for dere. Tross alt, det er dine penger.

Dokumenterte data

Følgende dokumenterte data blir presentert for å vise hva de primære fordelene er ved å bruke Royal Purple smøremidler , når det gjelder energisparing, vedlikehold besparelser eller økt produksjon. I nesten hvert eneste eksempel erstattet Royal Purple smøremidler fra store velrenommerte produsenter av smøremidler, som  alle møtte kravene fra utstyrsprodusenten. I flere eksempler, erstattet Royal Purple også annen syntetisk olje.

Det er viktig å merke seg at i de fleste av disse eksemplene, ble gjort på utstyr som ikke lider av mekaniske feil, eller at utstyret manglet riktig vedlikehold.  Fordi Royal Purple smøremidler var i stand til å redusere effekten av vanskelige driftsforhold så ble det økt ytelse. Alle disse rapportene av studier på energibesparelser,  inkluderer utstyr som er representative for hva som finnes på utstyrmarkedet.

Energibesparelser

Oklahoma Paper Mill

 • 3 pumper og 2 girkasser skiftet til Royal Purple

 • 4,1% energibesparelser verdsatt til $ 4725 per år

Takeda Chemical Company

 • 2 blandemaskiner og 7 pumper

 • 2,52% energibesparelser verdsatt til $ 3462

 • på 19 dager så var utgiftene til RP smøreoljen betalt, grunnet besparelser.

Dakota Gasification Company

 • 3 - 20000 hk CO2 Kompressorer

 • skiftet R & O ISO 32 smøreoljen ut med RP Synfilm GT 32

 • 2,7% sparing av elektrisk strøm

 • større enn $ 350.000 årlig energibesparelse

Giant Industries Refinery

 • 7 API pumper

 • 8,5% energibesparelser verdsatt til $ 72.302 per år

Campbell Soup

 • 3 ammoniakk kjølekompressorer

 • $ 43,600 / per år i energibesparelse fra mindre enn $ 3.000 i innkjøp av Royal Purple smøreolje

 • på 25 dager så var utgiftene til RP smøreoljen betalt, grunnet besparelser.

Michelin Tire Company

 • 14 stykker produksjonsutstyr (pumper, transportører, kompressorer)

 • 3% energibesparelser verdsatt til $ 36.936 per år

Frito Lay

 • 4 forskjellige produksjonsutstyr

 • 2%, 4,5%, 5% og 5,4% i energibesparelse

 • $ 1.56 besparelser per hk per hver 1000 timer med drift

AHMSA Steel Mill

 • 1 roterende luft skruekompressor (500 hk)

 • 4 fire -trinns sentrifugale luftkompressorer (32.000 hk)

 • inkluderer digital og analog luftstrøm målinger

 • Synfilm 46 erstattet et kjent smøreoljemerke ISO 46

 • Energibesparelses:

  • 10.5%, 3.75%, 2.98%, 3,17% og 3,33%

  • 6.074.385 kw / år = $ 547.000 per år

Industria Del Alkali SA DE C.V. - Energispareprosjekt

 • 13 stykker produktsjonsutstyr (vakuumpumper, kjøletårnsvifter og tørketrommel / mikser)

 • 11,8% energibesparelser (varierte fra 5,99% til 21,86%)

 • $ 32,765 estimert årlig verdi av besparelsene gir $ 0.06 per kwt

Sun Chemicals

 • I-R Centac kompressor - 3000 hk

 • 4,1% strømbesparelse verdsatt til $ 42.315 per år

Pinellas County Water

 • 9 reduksjonsgir 

 • 7,8% reduksjon i strømbruk verdsatt til $ 17.520 over 2 år

 • på 63 dager så var utgiftene til RP smøreoljen betalt, grunnet besparelser.

Coffeyville Resources Refinery

 • 3 API pumper for oljetåkesmøring (200, 100 og 60hk)

 • olje endret til RP Synmist

 • 8,34% gjennomsnittlig energibesparelse

 • $ 49.018 årlige besparelser anslått for alle 1322 aktive pumper

Dofasco Steel

 • 2000 hk vannpumpe (kjølevann)

 • erosjon av kjøleren forårsaket uunngåelige vannforurensning

 • mineralolje drenert ukentlig grunnet emulgering med vann

 • har kjørt 3 sammenhengende år på samme olje siden de byttet til RP Synfilm (bare tapper av vann)

 • temperaturen ned 15°C og vibrasjoner ned 50%

 • $ 55.000 årlig besparelse på fjerning av parasittisk damptap

Ford Motor Company

 • 3 Atlas Copco GA90C 125 hk skruekompressorer

 • olje skiftet til RP Synfilm 46

  • 1) 5,8% energibesparelse a $ 3625 per år

  • 4,8% energibesparelser a $ 3315 per år

  • 3) 6,7% energibesparelse a $ 4973 per år

Chicago Coke

 • 6 Sullair luft skruekompressorer

 • RP Synfilm 32 erstattet OEM's syntetiske smøreolje

 • 6% gjennomsnittlig energibesparelse og 10°C reduksjon i temperaturen

 • $ 10.176 per år reduserte kostnader på smøremidler

 • $ 35.662 per år i energibesparelser

Albright & Wilson Amerika

 • 3 stykker av produksjonsutstyr (kjøling tårnet, pumper og røreverk)

 • 3,2% i kombinert energibesparelser

Altura Energi

 • American Split Case pumpen, 9-trinns, med 1250 hk motor og Lufkin girkasse

 • 16.26% energibesparelse med RP Synfilm 68 verdsatt til $ 77.619 per år

Hoechst Celanese

 • Riley-Stoker 150hk kullkvern

 • 4,1% i energibesparelse

 • $ 107 i utgifter til Royal Purple smøreolje

 • $ 1.879 årlig energibesparelse

 • på 21 dager så var utgiftene til RP smøreoljen betalt, grunnet besparelser.

Phelps - Dodge

 • blower i SO2 produksjon (5000 hk / 4:1 turtallstøking)

 • RP Synfilm GT 32 erstattet kjent merkevare turbinolje

 • $ 18.000 per år i energibesparelse med 4,5 ampere dropp

 • lagertemperaturen ned med 25°C

Sonoco Products Paper Mill

 • vannpumpe, 200 HK, 3600 RPM

 • 18,2% energibesparelse (16 AMPS)

 • $ 5131 per år i besparelser for mindre enn $ 10.00 for RP smøreoljen

 • på 17 timer så var utgiftene til RP smøreoljen betalt, grunnet besparelser.

Nexfor Fraser Papers

 • Control Crown roll på papirmaskin

 • byttet kjent merkevare PM 220 til RP Synfilm GT 220

 • 11% økt maskinhastighet (produksjon)

 • 34% økning i PLI (maskinbelastning)

 • 32°C reduksjon i oljetemperaturen

 • $ 27.945 per år energibesparelser

 • kalender stack roll

 • byttet kjent merkevare PM 220 til RP Para-Syn PM 220

 • $ 19.248 per år i energibesparelser

 • supercalendar under Control roll (3000 ft / min)

 • temperaturstyrt kjølevannssystem

 • forandret fra en kjent syntetisk olje 220 til RP Para-Syn PM 220

 • 70% reduksjon av kjølevanns bruk (50.000 liter / dag gjennomsnitt)

Vedlikeholdbesparelser

Coffeyville Resources Refinery

 • store årlige overhalinger på I / R Centac kompressorene på $ 240.000 hver

 • erstatter PAG syntetisk olje fra konkurrent med RP Synfilm GT

 • kun en mindre reparasjon etter 4 1 / 2 år

Enterprise Products Gas Plant

 • 15 York Centrifugal Compressors i DIB (ISO butan) produksjon

 • 7 til 10 havarier hvert år til $ 60k-150K hver

 • skiftet til RP Synfilm NGL

 • $ 800.000 per år beregnet årlige besparelser

 • 40 horisontal split-case rørledningspumper

 • en babbited Muffelager havari hver 6. uke

 • bare 1 havari hver 6. måned med RP Synfilm 32

 • 200 finnvifter

 • 2-3 feil per uke

 • en feil per måned med RP fett

 • girkasse kjøletårn

 • årlige lagerhavarier

 • over 5 år uten lagerutskifting med Royal Purple

 • Solar genset turbin

 • to oljepumpe havarier og påfølgende havari på samme turbin

 • RP Synfilm forhindret slike potensielle $ 325,000 skader per hendelse

Stort oljeraffineri

 • 77 problempumper endret til RP Synfilm & Synfilm GT

 • 74 pumper fjernet fra listen over problempumper 1 år senere

Tesco Services

 • Linde BPV130 positiv displacement hydrauliske pumper

 • 60 pumpehavarier i året til en kostnad på $ 2240 hver

 • 20 pumper med motorhavari i året til en kostnad på $ 8100 hver

 • endret til RP Marine Hydraulikkolje

 • temperaturer gikk ned 50°C (180-190 ° F til 130-140 ° F)

 • ingen pumpefeil de neste 18 månedene

 • ingen hydraulikkpumper fikk motorsvikt de neste 18 månedene

Dow Chemical

 • 30 oljedamp ANSI varmtvannspumper

 • 18 bærelagerhavarier per år

 • forandret fra kjent merkevare 68 til RP Synmist 68

 • et bærelagerhavari de neste 3 1 / 2 år (vanligvis 68 havarier i samme tidsperiode)

Premarc Corp

 • 2 8 tonns gaffeltrucker med Allison TRT2001 girkasser

 • 1-2 girkassehavarier per år med en kostnad på $ 6000 per hendelse

 • skiftet olje til RP CMT 30

 • temperaturen falt fra 230°C til 180°C

 • ingen svikt på 6 år

 • 6 år innsparinger til verdi på over $ 50.000

King Fisher Marine

 • 8-9 motorutskiftninger per år tidligere med bruk av en kjent marine motorolje - bare 7 motorutskiftninger de siste tre årene med Royal Purple motorolje

 • 6 måneders levetid på turboladere med en kostnad på $ 1000 hver

 • ingen turbolader utskiftninger på over to år med Royal Purple

 • årlige clutch utskiftninger med en kostnad $ 10,000 to $ 30,000 hver avhengig skade

 • ingen clutch utskiftninger på 2 år med RP på 3 båter hvor dette var et problem

 • olje skiftintervaller utvidet 6 ganger så lenge (fra 350 timer til 2100 timer) med Royal Purple

Clear Lake Cogeneration

 • 450 hk vertikale 3600 RPM motorer gir kraft til 14-trinns kondensatpumper

 • bærelager holdt før 4 til 7 måneder - alvorlig lagerhavari  skadet motor og pumpe ($ 14.000 per hendelse)

 • Skifting av olje til RP reduserte temperaturene fra 400°C til 160° C og økt lagrenes brukstid til over 2 år

Dolarstan Bayer Spandex

 • 18 Klaus Union magnetiskdrevet Dowtherm pumper

 • pumper begynte å havarere 90 dager etter oppstart av produksjonen, på grunn av smøreoljesvikt

 • byttet fra kjent helsyntetisk oljemerke til RP Synfilm GT

 • feil stoppet opp og oljeskift intervaller utvidet til 1 år

Clark Raffinering

 • 8 hydrogengass kompressorer (2 års rapporteringsperiode)

 • 0 feil på 6 kompressorer som bruker RP Synfilm 100

 • 4 Feil på 2 kompressorer med en annen olje

Union Carbide

 • sentrifuger og girkasse

 • 8 til 10 girkassehavari per år, alle større enn $ 10.000 hver

 • 1 svikt i året etter utskifting til RP Synfilm GT 150

Nexfor Fraser Papers

 • smurt lagrene i # 7 og # 8 papirmaskiner på den våte siden

 • byttet ut kjent helsyntetisk smørefettmerke til RP Paper Mill Grease

 • 30°C gjennomsnittlig reduksjon på lager temperaturer

 • hver 4. uke smøresyklus utvidet til 12 uker

 • 5 ukontrollerte havarier grunnet lagerfeil tidligere år

 • $ 129.250 av tapt produksjonsverdi

 • 0 lagerhavari de neste 19 måneder med Royal Purple

 • $ 10.000 årlig besparelse fra redusert smørefettkjøp

Produksjonsforbedringer

J-Power - Wind Turbines

 • Store Mitsubishi og 1,75 MW Vestas vindmøller

 • endret fra kjent merke EP 320 mineral girolje og kjent merke syntetisk 320 girolje til Synfilm GT 320

 • turbinproduksjonen økte med 5% og 5,1% ved årets gjennomsnittlig vindhastighet

 • økt turbinproduksjon til en verdi på over $ 200.000 (USD) per år

Enterprise Products Gas Plant

 • produksjonsnedskjæringer på grunn av høye temperaturer på den 10.000 hk Demag Delaval kompressoren i sommermånedene

 • med RP Synfilm GT ble temperaturene redusert fra 225 til 170-175°C (50°F reduksjon) og fjernet behovet for å sette ned produksjonen i sommermånedene

Coffeyville Resources

 • 2 I / R HHE stempelkompressorer for hydrogengass 

 • vedlikeholdsfeil fylte kompressorsumpen med vann

 • Synfilm beskyttet crankshaft - unngikk havari

 • $ 100,000 vedlikehold besparelser for hver kompressor

 • minst to dagers tapt produksjon unngått, til en verdi på $ 4,5 millioner per dag

Deep Marine Technology

 • R.O.V. (remote operated vehicle) arbeider i kaldt vann (7-8,000 ft under overflaten)

 • verktøyets kalibreringer må gjøres på dekk før hver jobb

 • kalibreringen tar 2-3 timer på grunn av overoppheting av hydraulikkanlegg (på dekk er kjøringen begrenset til 90 sekunder)

 • krever bare en enkelt 8-9 minutters kjøring siden bytte til RP Syndraulic (ingen overoppheting)

 • $ 10,000 besparelser i brukstid av fartøyet 

Beregn din eget potensielle kostnadsparelse med 3% energibesparelse per 1.000 hk

Energi
Kostnad
kwt

 

$ ,10

$ 2,486.70

$ 4,973.40

$ 9,946.80

$ 14,920.20

$ 19,893.60

$ ,09

$ 2,238.03

$ 4,476.06

$ 8,952.12

$ 13,428.18

$ 17,904.24

$ ,08

$ 1,989.36

$ 3,978.72

$ 7,957.44

$ 11,936.16

$ 15,914.88

$ ,07

$ 1,740.69

$ 3,481.38

$ 6,962.76

$ 10,444.14

$ 13,925.52

$ ,06

$ 1,492.02

$ 2,984.04

$ 5,968.08

$ 8,952.12

$ 11,936.16

$ ,05

$ 1,243.35

$ 2,486.70

$ 4,973.40

$ 7,460.10

$ 9,946.80

$ ,04

$ 949.62

$ 1,989.36

$ 3,978.72

$ 5,968.08

$ 9,957.44

 

1.000

2.000

4.000

6.000

8.000

 

Timers gangtid

Merk: Energikostnadens tall  reflekterer ikke den tid på døgnet hvor det blir økte energikostnader p.g.a. høy energietterspørsel.

Stort oljeraffineri

Pumpe sviktet og ville medføre at produksjonsenheten ble stengt. Et kjent smøreoljemerke med Syntetisk 32 ble byttet til RP Synfilm 32 under drift (1 liter olje). vibrasjoner, temperatur og støy ble redusert så mye, at reparasjoner ikke lenger var nødvendig og pumpen gikk fortsatt 2 år til.

 • $ 50,000 besparelser på reparasjon av pumpe

 • dødtid unngått, store besparelser (større enn $ 100.000 per dag)

Amoco Chemical

 • etylen høytrykks stempelkompressorer

 • endret fra en konkurrerende syntetisk olje til RP NGL-NS 460 i sylindere, pakkboks og veivhus

 • Maskinen utnyttelse gikk fra midten av 60% til øvre 90% nivå

 • vedlikeholdskostnadene redusert med 50%

 • økt produksjon verdsatt til millioner av dollar

Dow Chemical

 • 12.700 hk elektrisk motor driver girkassen på en polypropylenekstruder 

 • lagertemperaturen ville overstige et kritisk nivå (85° C) på kjøring av polymerer med høy polymervekt, produksjonsratene ble satt ned for å forbli operative

 • en ISO 68 syntetisk olje fra kjent produsent ble byttet ut med RP Synfilm GT 68

 • lager temperaturen sank med 6-8°C og oversteg aldri  78°C

 • produksjonen økte med 18.000 lbs i timen

 • senere ble EP giroljen i ekstrudergirkassen fra kjent smøreoljmerke skiftet til RP Synergy

 • resulterte i 3,1% energibesparelse til en verdi av $ 22.105 per hver 1000 timers drift

BASF Chemical

 • 10.000 hk A-C Acetylen kompressor

 • over 4 år i drift med en felles smøreoljetank med 13.230 liter med RP Synfilm 32

 • hyppige feil introduserer store mengder vann inn i systemet, som er rutinemessig drenert fra smøreoljesumpen uten at det forårsaker driftsproblemer

 • etter en feil som forårsaket at kompressoren ble kjørt i revers, ble den tatt ut for vedlikehold

 • Muffelageret hadde over 25% vann i oljen som ble drenert ut - men verken lageret eller akselen hadde tatt noen skade

China Star Bullet Train

 • prosjekteringen ønsket gjennomsnitts hastigheter på 200 km / t (125 mph)

 • Zhuzhou elektriske lokomotiv hadde 1250 kw traction motor

 • smurte NSK motorlagrene ble overopphetet når de gikk over 160 km / t

 • 26 smørefett ble testet før fettvalg

 • 200 km / t. hastigheter kunne lett nås etter bytte til RP UPG # 2 Grease

 • NSK valgte å teste RP Synfilm GT mot anbefalt girolje i drivverket

 • RP Synfilm GT gav 20°C  kjøligere driftsforhold, samtidig som det redusere lagervibrasjonene med 50%

 • alle smøremidler ble byttet ut med Royal Purple

 • toget setter ny kinesisk fartsrekord på 321,5 km / t (200 mph) og fungerte godt i over 80.000 km under høyhastighet testing

King Fisher Marine

 • pumpeaksellager havarerte på et mudrings oppdrag

 • olje skiftet til RP Synfilm 100

 • høy temperatur og støy ble borte

 • pumpe gikk i 91 dager for å fullføre to jobber

 • ved demontering - det 8" bærelageret falt sammen i to deler

Weatherford (Det Kaspiske hav)

 • 2000 engelske mil med legging av en 36" oljerørledning

 • 58-1500cfm Sullair skruekompressorer / Cummins dieseldrevet

 • høy driftstemperatur forårsaket gjentatte avbrudd i bruken av kompressorene

 • klarer ikke å opprettholde timeplanen i henhold til kontrakten

 • forandret fra 68 syntetisk olje laget fra en kjent produsent til RP Synfilm 68

 • en 15 ° C temperaturreduksjon i kompressoren gjorde slutt på avbrudd

 • 6000 timers oljeskift intervaller

Ledende Aluminium Rolling Mill

 • aluminiumsfolie produksjonen datastyrt med optimalt 4000 ft / min

 • produksjonen på de 15-20 varmeste dagene i året ville avta til 2500 ft / min på grunn av høye temperaturer og lagervibrasjoner

 • konstant 4000 ft / min hele året etter byttet til RP Synmist 320 - inkludert en 12 timers periode da lagrene ved et uhell gikk helt uten kjølevann

 • Ytterligere fordeler:

  • oljeforbruket redusert med 50%

  • lagersmørefeil reduseres fra 2 stk. per år til 0 på 5 år (Sparte $ 430.000 på 5 års )

Stort oljeraffineri

 • Howden kompressor for dampgjenvinning

 • smøremiddelet blir gjentatte ganger forurenset med damp fra skipene

 • hyppige smøreoljeskift med filterskift opptil 8 ganger per dag

 • Smøreoljens viskositetstap og tette filtre  gjorde kompressoren ofte ubrukelig (kostnad opp til $ 250.000 per ubetjent skip)

 • RP Synfilm NLG fjernet problemet helt 

Steven Matz Authentic Jersey